brand swoosh

Succesvolle aanpak duurzame inzetbaarheid in sector Metalektro

Succesvolle aanpak duurzame inzetbaarheid in sector Metalektro

Zeer effectief volgens TNO

Zeer effectief volgens TNO

Dat uit professionele samenwerking tussen Zorg van de Zaak en SKB mooie dingen kunnen voortkomen, leert de Persoonlijke Inzetbaarheidsscan in de sector Metalektro. Deze methode is sinds 2015 ingezet bij ruim 61 bedrijven met (samen) meer dan 3500 werknemers.

In de sector liepen aanvankelijk meerdere verschillende projecten om duurzame inzetbaarheid in de sector te vergroten. TNO evalueerde die projecten op hun effectiviteit. Over de Persoonlijke Inzetbaarheidsscan was TNO zo positief, dat het A+O fonds Metalektro besloot om deze scan in elk geval tot eind 2022 aan te bieden aan de aangesloten bedrijven.
Meld je aan voor de scan

Inzicht in duurzame inzetbaarheid

De persoonlijke inzetbaarheidsscan is een beknopte vragenlijst die inzicht geeft in de duurzame inzetbaarheid van de medewerkers in het bedrijf. De scan is gebaseerd op de Workability Index (WAI) die het huidige en toekomstige werkvermogen meet van (groepen van) medewerkers. De WAI levert een persoonlijke score op: hoe hoger de score, hoe beter het werkvermogen.

De WAI is aangevuld met SKB vragen over leefstijl, vragen over Psychosociale arbeidsbelasting en de gevolgen voor het energieniveau. Ook krijg je inzicht in het uitval risico van medewerkers.
Zowel de organisatie als de individuele medewerker kunnen vervolgens gericht aan duurzame inzetbaarheid werken.
Inzicht in duurzame inzetbaarheid
Adviezen voor werknemers en werkgevers

Adviezen voor werknemers en werkgevers

Zo krijgen de medewerkers meteen na het invullen van de vragenlijst een persoonlijk rapport met adviezen om hun eigen inzetbaarheid te vergroten. En ontvangen werkgevers groepsrapportages die aanzetten tot actie.

De werkgevers worden in dit traject begeleid door ervaren adviseurs van Zorg van de Zaak. Desgewenst kunnen ook coaches ingeschakeld worden om medewerkers persoonlijk te begeleiden om aan hun inzetbaarheid te werken.

Wat maakt het zo succesvol?

TNO spreekt in haar evaluatierapport haar enthousiasme uit over deze aanpak. Dit zijn de positieve resultaten:
  • Het begrip duurzame inzetbaarheid krijgt concreet handen en voeten.
  • Maar liefst 72% van de bedrijven heeft actie ondernomen na afloop van het traject.
  • 31% van de medewerkers heeft 6 weken na afloop al actie ondernomen (dat is hoog voor dit soort interventies aldus TNO).
  • Het zelfsturend gedrag van medewerkers is toegenomen.
  • Medewerkers gaan meer in gesprek met leidinggevenden en collega’s.
  • Leidinggevenden en HR-managers hebben na afloop meer praktische instrumenten om te werken aan het werkvermogen van hun werknemers (56% versus 28%).
quote
Metalektroquote background

Het begrip duurzame inzetbaarheid krijgt concreet handen en voeten.

A+O Metalektro, over de persoonlijke Inzetbaarheidsscan.

Duurzame inzetbaarheid abstract begrip?

“Duurzame inzetbaarheid is voor veel metalektrobedrijven een abstract begrip”, weet Lia Scholten van Zorg van de Zaak. “Vaak denkt een bedrijf vooral aan het aanschaffen van een tilhulp, het organiseren van een tilcursus of het neerzetten van een fruitmand in de kantine. Men weet vaak niet wat men nog meer kan doen om medewerkers duurzaam inzetbaar te houden.”

In de begeleidingstrajecten kijkt Zorg van de Zaak naar veel andere factoren die meer invloed hebben op de duurzame inzetbaarheid van de medewerkers, vertelt Lia Scholten. “Het brede palet van gezondheid, werkomstandigheden, inzetbaarheid en verzuimrisico komt aan bod. De persoonlijke inzetbaarheidsscan is daarvoor een heel handig hulpmiddel. De scan maakt in een oogopslag zichtbaar waar de belangrijkste verbeterpunten binnen een bedrijf zitten. Ook kan het persoonlijk feedbackrapport voor een medewerker een stimulans zijn om daadwerkelijk in actie te komen, door bijvoorbeeld meer te gaan bewegen.”
Duurzame inzetbaarheid abstract begrip?
Samenwerking SKB en Zorg van de Zaak

Samenwerking SKB en Zorg van de Zaak

Jan Prins, oprichter van SKB, heeft wel een verklaring voor het succes: “we werken al heel lang samen met Lia Scholten en Annet Brand van Zorg van de Zaak. Deze ervaren adviseurs hebben een hoog kwaliteitsstreven, net als wij. Zo bundelen we heel veel kennis en praktijkervaring. En dat zie je terug in het succes van dit product.”