brand swoosh

OR lid Simon

OR lid Simon

Ik hoor steeds meer medewerkers die klagen over hun werk. Er hangt een gespannen sfeer en het verzuim neemt toe. Ik wil graag het initiatief nemen om hier wat aan te doen.
Medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO)

Medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO)

Doordat de OR actief betrokken bleef bij zowel de voorbereiding, uitvoering als het vervolg na het MTO, bleef het niet bij mooie plannen. Er werd daadwerkelijk wat met de resultaten gedaan. In een aantal teams bleek dat de relatie met de leidinggevende zorgde voor minder bevlogenheid, bij andere teams was er meer behoefte aan zelfstandigheid en inspraak. Met deze prioriteiten konden we concreet aan de slag.
Naar MTO
Belang OR voor succes medewerkersonderzoek

Download artikel