brand swoosh

Benchmarks

Benchmarks

Stel de juiste prioriteiten voor verbetering

De resultaten van het onderzoek worden meer waard door ze te vergelijken met referentiegroepen (benchmarks). Door te vergelijken met organisaties binnen jouw sector, beroepsgroep of met een vorige meting (interne benchmark) wordt direct duidelijk op welke punten de organisatie gunstig of ongunstig scoort. SKB stelt deze benchmarks samen op basis van het grootste en meest actuele databestand op het gebied van medewerkersonderzoek in Nederland, waarin actuele gegevens van meer dan 1,5 miljoen respondenten zitten.

Wat zijn benchmarks precies?

Een benchmark is een referentiegroep waarmee je jouw eigen onderzoeksresultaten vergelijkt. Dat kan de Nederlandse beroepsbevolking zijn, maar ook een specifieke groep zoals een sector of een beroepsgroep. Wij stellen onze benchmarks samen op basis van de scores en antwoordpatronen van respondenten uit eerder onderzoek.

Bij het vergelijken van de scores met een benchmark worden statistische toetsen uitgevoerd. Daarmee onderscheiden we "toevallige verschillen" van "echte verschillen". De verschillen met de benchmark helpen jou de juiste prioriteiten te stellen voor verbeteringen.
Wat zijn benchmarks precies?

Interne benchmarks

Het is ook mogelijk om afdelingen of groepen onderling te vergelijken. Daarvoor maken we dan interne benchmarks aan, zodat je precies ziet hoe de groepen zich tot elkaar verhouden. Het is natuurlijk ook mogelijk om de resultaten van het onderzoek met vorige metingen te vergelijken, zodat veranderingen en trends duidelijk worden. Daarmee kun je beleid evalueren en houd je een vinger aan de pols.