brand swoosh

Vragenlijst Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E)

Vragenlijst Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E)

Met onze RI&E vragenlijsten onderzoeken wij alle algemene arbeidsrisico's en gezondheids- en welzijnsaspecten die in een organisatie spelen. Het uitvoeren van een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) is wettelijk verplicht. De RI&E vragenlijst van SKB voldoet aan alle eisen die de Arbowet stelt.
Ik wil meer informatie
RI&E

Betrouwbaar inzicht

Wil je uitval door verkeerde arbeidsomstandigheden aanpakken? Verzuim door RSI-klachten voor zijn? De Psychosociale arbeidsbelasting in kaart brengen? Of voorkomen dat medewerkers uitgeblust raken en hun energie verliezen? Dan moet je allereerst de risico's binnen de organisatie kennen.

In het kader van preventie, levert onze Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) jou die kennis.

RI&E vragenlijst SKB

Sommige zaken zijn prima te onderzoeken aan de hand van een checklist. Daarmee schat je eenvoudig waarneembare risico's zoals lawaai of losliggende snoeren goed in.

Andere zaken, moet je echt aan de werknemer zelf vragen. Dit kan met onze RI&E vragenlijst. Denk bijvoorbeeld aan Psychosociale arbeidsbelasting (zoals hoge werkdruk en pesten) en publieksagressie. Maar ook de risico's bij kantoorwerk, thuiswerken, de risico's rondom onregelmatige diensten en fysiek belastend werk.

Door de nauwkeurige en betrouwbare wijze van meten geven onze vragenlijsten glashelder zicht op dergelijke risico's.
RI&E vragenlijst SKB

Nederlandse Arbeidsinspectie en RI&E thuiswerken

Sinds de coronacrisis zijn we veel meer gaan thuiswerken. Naast positieve effecten brengt thuiswerken ook extra risico’s met zich mee. Als de werkplek niet aan de Arbo richtlijnen voldoet neemt de fysieke belasting toe. Ook op het gebied van Psychosociale arbeidsbelasting is het belangrijk om risico’s te monitoren. Denk aan het gebrek aan contact met collega’s, een dunne scheiding tussen werk en privé en langere werkdagen met weinig pauzes.

Deze risico’s kunnen enerzijds leiden tot een afname van motivatie, concentratie en productiviteit en anderzijds tot een toename van lichamelijke en mentale gezondheidsklachten.
De Nederlandse Arbeidsinspectie adviseert daarom om het thuiswerken mee te nemen in de RI&E. SKB biedt dit aan in de RI&E vragenlijst thuiswerken.
Thuiswerken/hybride werk
Wat levert het op?

Wat levert het op?

Onze rapportages helpen de bedrijfsarts direct de medewerkers te selecteren die een verhoogd risico lopen op verzuim en uitval. Bijvoorbeeld aan de hand van het Persoonlijk adviesrapport voor de medewerker.

De werkgever krijgt groepsrapportages in TeamUP, om de organisatie waar nodig bij te kunnen sturen. Daarbij verliezen we de vertrouwelijkheid van de gegevens nooit uit het oog, wat zorgt voor een goede en betrouwbare respons.

Bespaar kosten met Doe Het Zelf

Werk je bij een arbodienst of ben je een professional met geheimhoudingsplicht? Dan kun je met onze vragenlijsten ook je eigen onderzoeken gaat uitvoeren. Met deze Doe-het-zelf variant doe je gemakkelijk en betrouwbaar medewerkersonderzoek tegen lage kosten.
Download folder
Bespaar kosten met Doe Het Zelf