brand swoosh

Vragenlijst werkstress

Vragenlijst werkstress

Diagnose van werkdruk én werkstress

Met onze vragenlijst werkstress krijgt de organisatie een diagnose van de mate van werkdruk en werkstress én van hoeveel mensen een verhoogd risico lopen. Wij meten de mate van werkstress heel precies met vragen over (de behoefte aan) herstel na het werk en afstand nemen (piekeren). Ons werkstress onderzoek wordt altijd gecombineerd met vragen over werkdruk omdat werkdruk een belangrijke oorzaak is van werkstress.

De vragen zijn afkomstig uit de VBBA dé gouden standaard om het gebied van werkdrukonderzoek. De Nederlandse Arbeidsinspectie beoordeelt de VBBA als valide en betrouwbaar.
Informatie aanvragen
Vragenlijst werkstress

Vragenlijst werkstress: waarom belangrijk?

Medewerkers met werkstress zijn vatbaarder voor infectieziekten, hebben een hoger risico op hart- en vaatziekten en hebben een grotere kans op burn-out. Naast verminderde gezondheid zijn psychisch vermoeide medewerkers ook minder geconcentreerd, minder creatief en vaker betrokken bij (bedrijfs)ongevallen.

De persoonlijke en bedrijfseconomische gevolgen van werkstress zijn dus enorm. Reden te meer om dit goed in de gaten te houden, zowel als werknemer als werkgever. Onze vragenlijst werkstress geeft inzicht.

Wat levert het op?

Met onze samenhang-overzichten in TeamUP laten we zien welke factoren je als organisatie kunt aanpakken om de eventuele werkstress te verminderen en de algehele vitaliteit van de medewerkers te verbeteren. Ook op team-of afdelingsniveau krijg je dit inzicht.

Op individueel niveau krijgen medewerkers een persoonlijk adviesrapport met tips. Zo kun je op alle niveaus concreet aan de slag om het risico op burn-out, verzuim, uitval en prestatieverlies te verminderen en het plezier in het werk te bevorderen.
Vragenlijst werkstress: wat levert het op?