brand swoosh

Verbeteren

Verbeteren

Continu verbeteren met alle betrokkenen

Continu verbeteren met alle betrokkenen

SKB ontwikkelt verbetertools die voor élke betrokkene houvast bieden – de medewerkers, teamleiders, HR-adviseurs en de directie. Zodat ieder vanuit zijn eigen rol en focus continu kan verbeteren.

Zo krijgt het management bijvoorbeeld inzicht in welke werkfactoren aangepakt moeten worden om verloop tegen te gaan. Het team kan aan de slag om de onderlinge samenwerking te verbeteren. De individuele medewerker krijgt weer een persoonlijk adviesrapport met tips om persoonlijke knelpunten aan te pakken.
Ik wil meer informatie

Verbeteren met SKB verbetertools: zo werkt het!

Verbeteren na verdiepend medewerkersonderzoek

Heb je inzicht gekregen met verdiepend onderzoek
van SKB? Dan kun je direct met onze verbetertools aan de slag. Op groepsniveau kun je verbeteren met TeamUP en Pulse, op individueel niveau maak je gebruik van het persoonlijk adviesrapport.
Deze tools zijn gericht op het vergroten van de eigen verantwoordelijkheid en het bevorderen van de dialoog die op gang moet komen. Omdat alle niveaus betrokken worden, levert dit ook inzichten op strategisch niveau op.
Dit levert het jou op
Verbeteren na verdiepend medewerkersonderzoek
Verbeteren met Pulse (zonder verdiepend onderzoek)

Verbeteren met Pulse (zonder verdiepend onderzoek)

Weet je al wat er speelt en heb geen behoefte om eerst een verdiepend onderzoek te doen? Ga dan gelijk aan de slag met de Pulse verbetertool. Je haalt eenvoudig verbetersuggesties op en gaat vervolgens met elkaar in gesprek om de verbeterplannen door te voeren.
Stappenplan hoge respons en succesvol verbetertraject

Stappenplan hoge respons en succesvol verbetertraject

Dit stappenplan helpt om de respons te verhogen, de leidinggevenden te motiveren en een succesvol verbetertraject in te plannen. Ook staat er een voorbeeld communicatieplan in.
Download