brand swoosh

Waarom SKB geen corona vragenlijst meer heeft

Waarom SKB geen corona vragenlijst meer heeft

Toen het coronavirus Nederland bereikte, stond in een paar dagen tijd alles op z’n kop. Binnen de meeste organisaties brak een tijd aan van crisismanagement: nieuwe werkprotocollen werden ontwikkeld, werkplekken anders ingericht en kantoorwerkers moesten ineens thuiswerken. In no time werd een immense hoeveelheid werk verzet. 

Met het project Werkbeleving in crisistijd heeft SKB bijgedragen om in deze hectische eerste maanden specifieke corona vragen in te zetten om de veranderingen en effecten in te kunnen richten en te evalueren.

Nu lijkt er voor langere tijd een status quo te ontstaan. Een ‘nieuw normaal’. Bij werkgevers rijzen nieuwe vragen: hoe gaat het eigenlijk met mijn medewerkers? Wat vinden we van het thuiswerken? Waar lopen mijn medewerkers tegenaan? Hoe doe ik het als werkgever? Kortom, wat zijn de effecten van de corona-pandemie?

Hoewel corona veel impact heeft op het werk en het welzijn van de medewerkers, geloven wij dat je die vraagstukken niet meer moet aanvliegen met een specifieke corona vragenlijst. Hieronder leggen we je uit waarom we dat vinden en ook wat SKB wél aanbiedt.

Vaag en antwoord corona vragenlijst

“Hebben jullie ook een corona vragenlijst?”
“Nee. Nu we in een ‘nieuw normaal’ zitten hebben we als SKB geen speciale corona vragenlijst meer.”

“Maar corona heeft toch veel effect op het welzijn van de medewerkers?”
“Zeker.”

“Waarom dan niet toch een corona vragenlijst?”
“Als je een speciale corona vragenlijst voorlegt, zullen alle medewerkers vooral aan corona dingen denken bij het invullen. De kans is groot dat je dan signalen mist. We kiezen liever een neutrale benadering. Dan kunnen we namelijk ook makkelijker andere oorzaken zien die een positief of negatief effect hebben op de vitaliteit van de medewerkers. Zoals bijvoorbeeld te weinig autonomie, verstoorde onderlinge relaties of een onduidelijk teamdoelstelling.”

“Wat moet ik dan wel vragen?”
“Stel vragen over plezier, energie, betrokkenheid, piekeren; dan weet je hoe de medewerkers in hun vel zitten. Mogelijke effecten van de corona pandemie zie je hierin zeker terug. Stel daarnaast vragen over hoe het werk georganiseerd is. Hier zitten namelijk de knoppen waar je als manager en leidinggevende aan kunt draaien.
Zo kun je uit onze analyses aflezen of medewerkers juist meer energie krijgen, bijvoorbeeld omdat ze ongestoord kunnen werken, of juist energie verliezen, bijvoorbeeld omdat ze de sociale contacten missen.”

“Er werken nu heel veel mensen thuis… “
“Klopt , we hebben daarom onze module Kantoorwerk aangepast en nieuwe vragen toegevoegd over thuiswerken. Maar die vragen zijn niet specifiek voor corona. Dezelfde vragen zullen we ook over twee jaar stellen, als de corona pandemie (hopelijk) voorbij is. Dan zijn we er namelijk ook nog steeds in geïnteresseerd of onze medewerkers thuis prettig en productief kunnen werken.”

“Ik maak me zorgen over uitval van medewerkers, hoe kan ik daar mee omgaan?”
“Ook wij zien in onze lopende onderzoeken vermoeidheids- en spanningsklachten toenemen. Preventie is nu extra belangrijk om uitval te voorkomen. In de meeste onderzoeken krijgen de deelnemers meteen een persoonlijke terugkoppeling. Als we een verhoogd risico constateren, wijzen we in die terugkoppeling op de faciliteiten (zoals informatie, coach, psycholoog) die je als werkgever preventief beschikbaar kunt stellen. Op groepsniveau geven onze analyses aan waar de prioriteiten liggen voor preventiemaatregelen binnen teams, functiegroepen, leeftijdsgroepen e.d.”

“Hoe weet ik wat het effect van corona is op de vitaliteit van de medewerkers?”
“Als je in de afgelopen jaren een onderzoek bij ons hebt gedaan, kun je de resultaten dáármee vergelijken. Als dat niet het geval is kunnen we een paar extra vragen opnemen waarmee de medewerkers aangeven hoe ze hun energie, autonomie, sociale steun e.d. ervaren ten opzichte van de periode voor corona.”

“De situatie verandert voortdurend. Wat is het beste moment om te meten?”
“Nu! Dan heb je een ‘nulmeting’ in deze nieuwe situatie. Zo krijg je inzicht in wat écht helpt. Vanaf hier kun je dan weer beginnen met verbeteren, ook als er onverhoopt weer een nieuwe landelijke uitbraak komt. De fase van crisismanagement ligt achter ons en de tijdelijke maatregelen krijgen steeds meer een permanent karakter. Dat blijft het vertrekpunt naar de toekomst.

“Wat voor soort onderzoek raad je dan aan?”
“Dat wordt dan een onderzoek dat een brede blik geeft op de werkbeleving. Bijvoorbeeld een onderzoek naar Psychosociale arbeidsbelasting (PSA), een breder Werkbelevingsonderzoek (WBO), Medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) of een preventief medisch onderzoek (PMO).

Belangrijk is dat dit een zogenaamd verdiepend onderzoek is, omdat je dan pas goed inzicht krijgt in het plezier en de energie van de medewerkers en dat dan in relatie tot werk en privé. Met een verdiepend onderzoek kom je snel tot de prioriteiten waar je als persoon, team en organisatie het beste kunt gaan verbeteren. Ongeacht of dat door corona komt of een andere reden heeft. Pas op voor ‘corona blindheid’.“

Update november 2020
Om meer grip te krijgen op de uitdagingen die deze tijd biedt hebben we de Mentale Fittest ontworpen. De Mentale Fittest geeft organisaties op een gestructureerde manier inzicht op de belangrijkste thema's. Denk aan plezier in het werk, herstel na het werk, energie, veerkracht, de balans tussen werk en privé en ook veranderingen in het werk, leidinggeven op afstand, onderlinge verbondenheid en thuiswerken. Met een aantal overall vragen worden de veranderingen sinds de start van de coronapandemie uitgevraagd.
Naar Mentale Fittest