brand swoosh

Werkgeluk bevorderen: wat kun je als werkgever doen?

Werkgeluk bevorderen: wat kun je als werkgever doen?

Wat bevordert werkgeluk en wat kun je als werkgever doen? Lees de tips in de blog van Jorien Dousma.

Hype om geluk

Geluk wordt in onze huidige samenleving steeds meer gezien als iets wat afhankelijk is van de levenskeuzes die je zelf maakt. Natuurlijk is de ene persoon meer geneigd om zich gelukkig te voelen dan de ander en zijn de persoonlijke leefomstandigheden en geschiedenis medebepalend voor je geluksgevoel. Maar de ‘hype om geluk’ lijkt steeds groter te worden en het idee dat je daar als individu en als werkgever invloed op hebt, leeft.

Wergeluk: waarom belangrijk?

Het individuele geluk van medewerkers kun je als organisatie niet gericht sturen. Wel kun je als werkgever een klimaat creëren dat het werkgeluk bevordert. Dat is fijn voor de medewerker en ook goed voor de prestaties! Gelukkige medewerkers hebben namelijk meer energie, meer plezier in hun werk, werken beter samen en zijn gemotiveerder. Bovendien verzuimen gelukkige medewerkers minder en is er sprake van minder verloop.

Wat bevordert werkgeluk en wat kun je als werkgever doen?

Waar worden medewerkers gelukkig van? Dat verschilt uiteraard per persoon. Wel wijst onderzoek uit dat er gemeenschappelijke factoren zijn die werkgeluk bevorderen. Hieronder zet ik de belangrijkste op een rij, met direct daarbij een tip voor de werkgever.

Autonomie

Medewerkers die voldoende ruimte hebben om zelf beslissingen te nemen, inspraak hebben en zelfstandig kunnen werken, voelen zich over het algemeen gelukkiger.

Tip voor de werkgever
Geef mensen de ruimte en ook de mogelijkheid om zelfstandig zaken op te pakken en hun verantwoordelijkheid te pakken. Laat bijvoorbeeld medewerkers zoveel mogelijk vrij in hun werkwijze. Als dit lastig te realiseren is, kijk dan of medewerkers op andere fronten (bijvoorbeeld de inrichting van de werkplek) wel eigen inbreng kunnen krijgen.

Hebben medewerkers het gevoel dat ze op de vingers gekeken worden door hun leidinggevenden? Inventariseer dan de mogelijkheden voor een verschuiving van ‘autocratisch leiderschap’ (controle en sancties) naar meer ‘participatief leiderschap’ (ondersteuning en vertrouwen), of bied leidinggevenden een training aan gericht op stijl van leidinggeven, effectief leidinggeven, coachend leidinggeven etcetera.
Dossier leidinggeven
quote
Jorien Dousmaquote background

Geef aandacht aan je medewerkers, behandel ze met respect en spreek je waardering uit. Geef feedback en laat medewerkers ook fouten maken!

Jorien Dousma, adviseur/projectleider communictatie

Het gevoel dat je werk ertoe doet

Mensen vinden het prettig om zinvol werk te doen; om het gevoel te hebben dat ze in hun werk echt iets kunnen betekenen voor anderen.

Tip voor de werkgever
Geef positieve feedback en zorg ervoor dat mensen de ruimte krijgen om hun werk goed en zoveel mogelijk naar eigen inzicht te kunnen doen (zie vorige punt over autonomie). Ook belangrijk: maak als organisatie duidelijk wat je doelen zijn en zorg dat de leidinggevenden dat ook uiten. Als medewerkers de kernwaarden van de organisatie echt ervaren en zich daaraan verbinden zorgt dat voor meer zingeving.

Kansen om je te ontwikkelen en uitdaging

Voor de medewerkers die graag willen groeien, is het belangrijk om hierin te voorzien.

Tip voor de werkgever
Zorg voor voldoende afwisseling in het werk en bespreek regelmatig opleidingswensen en doorgroeimogelijkheden naar een andere functie.

Goede relaties op het werk

Een prettige sfeer en steun van je collega’s en leidinggevenden is heel belangrijk voor het werkgeluk. Je hebt doorgaans dagelijks met je collega’s te maken. Dan is het wel zo fijn dat het botert, dat je steun ervaart én dat je geïnspireerd wordt.

Tip voor de werkgever
Laat merken als leidinggevende dat het werk van de medewerkers ertoe doet, maak medewerkers enthousiast voor het werk, heb oog voor de onderlinge samenwerking, kijk hoe je teams eventueel opnieuw kunt indelen en doe aan teambuilding.

Balans tussen werk en privé

Het is belangrijk dat medewerkers een goede balans kunnen vinden tussen de verantwoordelijkheden in de privésfeer en op het werk. Als de voorzieningen hiervoor vanuit de werkgever goed geregeld zijn, zorgt dit voor meer werkgeluk.

Tip voor de werkgever
Geef medewerkers zoveel mogelijk ruimte om hun werkuren zelf te bepalen, hou rekening met bijvoorbeeld de combinatie werk en mantelzorg en maak goede regelingen voor zorg- en ouderschapsverlof.

Waardering en respect

Als medewerkers ervaren dat ze er toe doen en met respect worden behandeld werkt dat positief.

Tip voor de werkgever
Vier de successen door bijvoorbeeld een klein cadeau of een uitje te organiseren. Geef aandacht aan je medewerkers, behandel ze met respect en spreek je waardering uit. Geef feedback en laat medewerkers ook fouten maken!

Werkgeluk meten

Tot slot: breng het wergeluk van medewerkers in kaart met werkgeluk ondezoek en krijg inzicht in de mate van werkgeluk binnen jouw organisatie. Neem contact met ons op voor de mogelijkheden.
ik wil meer informatie