brand swoosh

Wat is een PMO?

Wat is een PMO?

PMO betekenis

Wat is de betekenis van een PMO (Preventief Medisch Onderzoek)? En wat levert het eigenlijk op?

PMO betekent Preventief Medisch Onderzoek. Het is een reeks onderzoeken die gecertificeerde professionals gebruiken om de gezondheid en leefstijl van medewerkers in kaart te brengen. Een PMO bestaat uit een vragenlijstonderzoek én fysieke onderzoeken.

Waarom een Preventief Medisch Onderzoek

Het doel van een PMO is om de risico's en gezondheidsklachten van medewerkers zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken. Denk aan klachten door fysiek belastend werk, nek-armklachten door thuiswerken, leefstijl, stress en ongewenste omgangsvormen.

Het PMO helpt medewerkers fit en met meer plezier aan het werk te krijgen. Dat is fijn voor de medewerker, maar ook voor de werkgever is het een belangrijk instrument om verzuim en uitval te voorkomen.
De werkgever is volgens de Arbowet verplicht om een PAGO of Preventief Medisch Onderzoek periodiek aan te bieden. Elke medewerker mag zelf bepalen of hij daarvan gebruik maakt.

PMO onderzoek bij SKB

SKB verzorgt het vragenlijstonderzoek wat bij een Preventief Medisch Onderzoek wordt ingezet, in samenwerking met de bedrijfsarts of arbodienst. Wij kunnen alle arbeidsrisico's en gezondheids- en welzijnsaspecten in kaart brengen die bij medewerkers en in een organisatie spelen. Denk bijvoorbeeld aan BRAVO (leefstijl), (mentale) gezondheidsklachten, maar ook de psychosociale arbeidsbelasting (PSA).

Onze rapportages helpen professionals om direct de medewerkers te selecteren die een verhoogd risico lopen op verzuim en uitval. De werkgever krijgt groepsrapportages om de organisatie waar nodig bij te kunnen sturen. Individuele medewerkers ontvangen hun eigen persoonlijk adviesrapport om aan de slag te gaan met verbeterpunten.

Het Preventief Medisch Onderzoek van SKB voldoet aan alle eisen die de Arbowet stelt. Ook voor de Risico-inventarisatie & Evaluatie (RI&E) voldoen onze vragenlijsten.

De voordelen van een PMO

  • Op groepsniveau én individueel niveau inzicht in de gezondheid, vitaliteit en leefstijl van medewerkers
  • Concrete handvatten voor werkgever om gezondheid en vitaliteit te bevorderen
  • Gecertificeerde professional kan direct de medewerkers selecteren met een verhoogd risico op verzuim en uitval
  • Tips en adviezen voor elke individuele medewerker om aan de slag te gaan met persoonlijke knelpunten
  • Bewustwording creeëren
  • Voldoen aan wettelijke verplichting PMO

Privacy en anonimiteit

Rapportages over individuele gegevens, of over kleine groepen leveren wij alleen uit aan gecertificeerde arbodiensten of geregistreerde bedrijfsartsen. Zo kunnen deze professionals individuele medewerker adviseren en begeleiden in het PMO.

Aan werkgevers worden onderzoeksresultaten uit het PMO alleen gerapporteerd op groepsniveau. Werkgevers krijgen dus nooit inzicht in individuele antwoorden.