brand swoosh

Preventief Medisch Onderzoek

Preventief Medisch Onderzoek

Waarom een Preventief Medisch Onderzoek?

Waarom een Preventief Medisch Onderzoek?

Met het Preventief Medisch Onderzoek (PMO) breng je de gezondheid en leefstijl van medewerkers in kaart om zo verzuim en uitval te voorkomen. Ziekte is immers niet alleen vervelend voor de persoon in kwestie, maar leidt ook tot verstoring in het werk van collega's en tot extra kosten voor de organisatie.

De Arbowet verplicht werkgevers om medewerkers een Periodiek Medisch Onderzoek aan te bieden. Elke medewerker mag zelf bepalen of hij daarvan gebruik maakt.

PMO vragenlijst

SKB verzorgt het vragenlijstonderzoek wat bij een Preventief Medisch Onderzoek wordt ingezet, vaak in samenwerking met de bedrijfsarts of arbodienst. Met onze PMO vragenlijsten kunnen we alle arbeidsrisico's en gezondheids- en welzijnsaspecten in kaart brengen die bij medewerkers en in een organisatie spelen. Denk bijvoorbeeld aan BRAVO (leefstijl), gezondheidsklachten, werkdruk en stress en ongewenste omgangsvormen.
Ik wil meer informatie
PMO vragenlijst

Wat levert een PMO op?

Onze rapportages helpen de bedrijfsarts direct de medewerkers te selecteren die een verhoogd risico lopen op verzuim en uitval. Bijvoorbeeld aan de hand van het Persoonlijk adviesrapport voor de medewerker. De werkgever krijgt groepsrapportages in TeamUP, om de organisatie waar nodig bij te kunnen sturen. Daarbij verliezen we de vertrouwelijkheid van de gegevens nooit uit het oog, wat zorgt voor een goede en betrouwbare respons.

PMO verplicht

Het Preventief Medisch Onderzoek (of PAGO) van SKB voldoet aan alle eisen die de Arbowet stelt. Ook voor de Risico-inventarisatie & Evaluatie (RI&E) voldoen onze vragenlijsten aan de wettelijke verplichting.
quote
Aegonquote background

De eerste uitvoering van de Health Check leverde gelijk een hoge respons op, namelijk 70%. Daar zijn we erg blij mee!

Linda Hoekstra, coördinator Health Center

Bespaar kosten met Doe Het Zelf

Werk je bij een arbodienst of ben je een bedrijfsarts? Dan kun je met onze PMO vragenlijsten ook je eigen onderzoeken gaan uitvoeren. Je maakt gebruik van de benchmarks van SKB. Door zelf de inlogcodes te verstrekken aan de medewerkers bespaar je ons werk en jezelf de kosten. Zo doe je gemakkelijk en betrouwbaar Periodiek Medisch Onderzoek of werkvermogenonderzoek, zonder tussenkomst van SKB.
Download folder