brand swoosh

Wat is werkdruk?

Wat is werkdruk?

In de praktijk blijkt dat er verschillende ideeën zijn over wat werkdruk nou eigenlijk is. De één denkt aan stapels werk, de ander aan werken met deadlines; de één roept dat het leidt tot stress en burn-out, terwijl weer een ander vindt dat werken onder druk juist nodig is om tot prestaties te komen.

Tijd voor een goede werkdruk definitie vinden wij! Want pas als je goed weet wat de betekenis is van werkdruk, kun je ook bepalen wat de oorzaken zijn en hoe je werkdruk kunt verminderen. Dit artikel geeft antwoord. Ook bespreken we wat je kunt doen als jouw team te maken heeft met hoge werkdruk.

Werkdruk definitie

“werkdruk = een situatie waarin er een disbalans is ontstaan tussen de eisen van het werk en de mogelijkheden van de werknemer om hieraan te voldoen”.

Werkdruk gaat dus over veel meer dan stapels werk en deadlines. Werkdruk ontstaat door allerlei aspecten die bovenstaande disbalans veroorzaken. De Nederlandse Arbeidsinspectie noemt als voorbeelden van eisen van het werk: te weinig tijd voor opdrachten, onduidelijke taakeisen en conflicten. En daar tegenover de hulpbronnen in het werk die de werkdruk juist verminderen, zoals: ondersteuning door leidinggevenden en samenwerking met collega’s of andere afdelingen.

Gevolgen van hoge werkdruk

Als je te maken hebt met hoge werkdruk in je team of organisatie kan dat leiden tot stressklachten (zoals vermoeidheid en concentratieproblemen) en uiteindelijk tot overspannenheid en burn-out. Naast verzuim, kan werkdruk er ook voor zorgen dat de prestaties minder worden. Het is dus heel belangrijk om hier alert op te zijn.

Wat kun je doen als blijkt dat er sprake is van hoge werkdruk?

Werkdruk verlagen: breng de oorzaken in kaart

Om werkdruk te verlagen is het allereerst belangrijk dat de betrokkenen binnen je organisatie het over hetzelfde hebben; spreek een gezamenlijke werkdruk definitie af! Hiermee maak je werkdruk gelijk bespreekbaar. En dat is belangrijk, want het bespreekbaar maken en het ervaren van steun is het halve werk.

Vervolgens is het nodig om de oorzaken van werkdruk te achterhalen; we willen immers de bronnen aanpakken, niet aan symptoombestrijding doen. Welke eisen in het werk zijn voor een team belastend? En welke hulpbronnen zijn ontoereikend in de werksituatie?

Een goed gevalideerde werkdruk vragenlijst geeft inzicht in alle mogelijke oorzaken en óók in de hulpbronnen die werkdruk juist kunnen verminderen.

Werkdruk meten

Het verdiepend werkdrukonderzoek van SKB geeft inzicht in de oorzaken van werkdruk, de mate van werkdruk én de gevolgen hiervan. We maken hierbij gebruik van de VBBA. Dit is de meest gebruikte en best gevalideerde vragenlijst in Nederland op het gebied van werkdruk en -stress. De Nederlandse Arbeidsinspectie beoordeelt de VBBA als valide en betrouwbaar.

Vanuit de onderzoeksresultaten kun je nu op teamniveau aan de slag met het kiezen van verbeterpunten die voor jouw team van belang zijn. Wij bieden ook maatregelensuggesties aan zodat je snel in actie kunt komen om de verbeterpunten door te voeren.
Over werkdrukonderzoek
Whitepaper werkdruk verminderen bij Teams

Download whitepaper aanpak werkdruk voor, door en met teams

In deze whitepaper leer je hoe je een team dat kampt met werkdruk kunt helpen. Je ontvangt een praktisch stappenplan om werkdruk effectief te verlagen, met concrete do's en don'ts!
Naar whitepaper