brand swoosh

Werkdrukonderzoek

Werkdrukonderzoek

Het werkdrukonderzoek van SKB brengt zowel de aanjagers van stress in kaart (de psychosociale arbeidsbelasting), als de factoren die stress verminderen.

Werkdruk en werkstress

Als je te maken hebt met langdurige stress, waarvan je onvoldoende kan herstellen, leidt dit tot verminderde prestaties, gezondheidsproblemen en een verhoogde kans op burn-out. Niet voor niets is werkstress verantwoordelijk voor ongeveer één derde van het verzuim in Nederland.
Structurele werkdruk is een belangrijke oorzaak van stressklachten (zoals vermoeidheid en concentratieproblemen).

Met ons werkdrukonderzoek meten we de mate van werkdruk én brengen we de gevolgen hiervan in kaart. We kijken óók naar onderwerpen die de werkdruk juist kunnen verlagen.
Ik wil meer informatie
Wat is werkdruk?

Wat is werkdruk?

Wat is werkdruk eigenlijk? Werkdruk is een situatie waarin er een disbalans is ontstaan tussen de eisen van het werk en de mogelijkheden van de werknemer om hieraan te voldoen.
Werkdruk ontstaat door allerlei aspecten die bovenstaande disbalans veroorzaken.

De Nederlandse Arbeidsinspectie noemt als voorbeelden van eisen van het werk: te weinig tijd voor opdrachten, onduidelijke taakeisen en conflicten. En daar tegenover de hulpbronnen in het werk die de werkdruk juist verminderen, zoals: ondersteuning door leidinggevenden en samenwerking met collega’s of andere afdelingen.

Werkdruk meten: wat levert het op?

Met onze samenhang-overzichten in TeamUP laten we zien welke factoren je als organisatie kunt aanpakken om de eventuele werkstress te verminderen en de algehele vitaliteit van de medewerkers te verbeteren. Ook op team-of afdelingsniveau krijg je dit inzicht. Op individueel niveau krijgen medewerkers een persoonlijk adviesrapport met tips. Zo kun je op alle niveaus concreet aan de slag om het risico op burn-out, verzuim, uitval en prestatieverlies te verminderen en het plezier in het werk te bevorderen.

Werkdrukonderzoek wordt vaak in een breder kader ingezet waarin we ook kijken naar (on)gewenste omgangsvormen, een belangrijk onderdeel van de Psychosociale arbeidsbelasting.
Download whitepaper werkdruk voor teams

Download whitepaper werkdruk voor teams

In deze whitepaper leer je hoe je een team dat kampt met werkdruk kunt helpen. Je ontvangt een praktisch stappenplan om werkdruk effectief aan te pakken, met concrete do's en don'ts!
Download whitepaper

Voldoet aan de kwaliteitseisen van de Arbeidsinspectie

Ruim 30% van het werkgerelateerde ziekteverzuim is gerelateerd aan Psychosociale arbeidsbelasting (PSA). Het gaat hier om werkdruk, ongewenste seksuele aandacht, intimidatie, lichamelijk geweld, pesten en discriminatie. Allemaal factoren die werkstress kunnen veroorzaken en uiteindelijk voor ziekte en uitval kunnen zorgen.

De Nederlandse Arbeidsinspectie kan werkgevers verplichten om onderzoek te doen naar PSA. Ons werkdrukonderzoek/PSA is door de Nederlandse Arbeidsinspectie beoordeeld als valide en betrouwbaar en voldoet aan alle eisen die gesteld worden om PSA te meten.
Meer over PSA
Nederlandse Arbeidsinspectie