brand swoosh

Welke titel?

Welke titel?

welke introductietekst?

Waarom werken aan diversiteit en inclusie?

Diversiteit en inclusie ijn belangrijke en actuele thema's. Veel organisaties werken aan een diverse populatie van medewerkers. Maar wordt dit ook door de eigen medewerkers ervaren en nog veel belangrijker: voelen medewerkers zich ook inclusief binnen de organisatie. Het is inmiddels bewezen dat een diverse populatie waarbij medewerkers zich inclusief voelen bijdraagt aan het gelukkiger en meer betrokken voelen op de werkvloer. Het geeft een positief effect op de vitaliteit, zoals het werkplezier en energieniveau tijdens het werk.
Om inzicht te krijgen op diversiteit en inclusie heeft SKB een vragenlijst ontwikkeld. De rapportage uit deze vragenlijst geeft een betrouwbaar beeld van de huidige stand van zaken en waar winst haalbaar is, zowel op teamniveau als organisatieniveau
informatie aanvragen

En hoe zit het dan met sociale veiligheid en de werkdruk?

We zien dat een diverse en inclusieve organisatie bijdraagt aan het werkplezier van de medewerker. Het is dan ook niet voor niks dat dit een belangrijk thema is wat momenteel de nodige aandacht krijgt. Andere actuele thema’s die je niet los mag zien van het verhogen van de werkplezier zijn sociale veiligheid en de Psychosociale werkbelasting (PSA).
Onze vragen over sociale zekerheid geven o.a. inzicht in hoeverre teamleden zich veilig voelen om hun mening te uiten, of ze fouten mogen maken om van te leren, of ze zaken uit hun privéleven kunnen delen en of er respectvol met elkaar wordt omgegaan. Ook krijg je zicht op de onderlinge relaties tussen collega’s én de relatie met de leidinggevenden.
Psychosociale arbeidsbelasting (PSA) is één van de grootste risico’s in organisaties. Ruim 30% van het werkgerelateerde ziekteverzuim is gerelateerd aan Psychosociale arbeidsbelasting. Wat veroorzaakt een verhoogde werkdruk en wat zijn de gevolgen daarvan?

Gecombineerde aanpak

De vragensets voor sociale veiligheid, diversiteit & inclusie, zijn uitstekend in te zetten in het kader van een bredere meting naar Psychosociale arbeidsbelasting (PSA). Door deze aspecten verdiepend te meten ontstaat een zeer valide en compleet beeld van de werkkenmerken die zijn aan te pakken om een verhogend werkplezier van de medewerker verder te stimuleren.

Aan de slag met goed vergelijk binnen de sector

De rapportages die worden opgeleverd nodigen uit om het gesprek te voeren binnen het team maar ook beleidsmatig aan de slag te kunnen gaan. Naast interne benchmarks leveren wij ook de mogelijkheid om de resultaten te vergelijken binnen de eigen sector. SKB heeft door haar omvang de beschikking over veel sector benchmarks, waarbinnen veelal nog een verdere verdieping mogelijk is. Zo kunnen wij bijvoorbeeld binnen de benchmark van gemeenten
een onderscheid maken tussen; grote gemeenten, kleine gemeenten en gemeenten binnen en buiten de randstad. Het is daarmee altijd mogelijk om de uitkomsten van het onderzoek langs eenzelfde meetlat te leggen.