brand swoosh

GGD Flevoland: waarom een MTO zo belangrijk is

GGD Flevoland: waarom een MTO zo belangrijk is

Het is een goede gewoonte bij GGD Flevoland om elke twee jaar een Medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) uit te voeren. Deze keer is er voor gekozen om dat onderzoek via SKB te doen plaatsvinden. SKB is gespecialiseerd in vertrouwelijk onderzoek op het gebied van arbeid en gezondheid.
Het belang van medewerkerstevredenheid

Het belang van medewerkerstevredenheid

Directie en managementteam vinden het belangrijk om te weten hoe medewerkers denken over hun organisatie. Want tevreden medewerkers hebben een positieve invloed op het bedrijf. Het is hun overtuiging dat tevredenheid onder medewerkers tot meer klanttevredenheid, een hogere arbeidsproductiviteit en een lager ziekteverzuim leidt. Factoren die voor iedere medewerker en de organisatie belangrijk zijn!

De rapportages van SKB stelde GGD Flevoland in staat acties in te zetten om de tevredenheid te verhogen. Ruud ter Meulen, HR-Manager bij GGD Flevoland: “Wij vonden de rapportages van SKB erg duidelijk. Directie, leidinggevenden en hun medewerkers zijn met de uitkomsten aan de slag gegaan met als doel om verder te werken aan een zo plezierig mogelijke werkomgeving binnen GGD Flevoland”.
quote
GGD Flevolandquote background

Met behulp van de heldere rapportages van SKB gaan we aan de slag om samen verbeteringen door te voeren. Wij zijn erg tevreden over de service en ondersteuning van SKB!

Cees Verdam, directeur, GGD Flevoland

Communicatieplan

Ruud ter Meulen benadrukt het belang van het maken van een goed communicatieplan bij de voorbereidingen op het MTO: “wij hebben binnen de GGD een projectgroep samengesteld met vertegenwoordigers van management, HR, OR. Deze groep richtte zich met name op het creëren van een zo breed als mogelijk draagvlak voor het onderzoek".

Directie, managers en alle leidinggevenden hebben geen gelegenheid voorbij laten gaan om het belang van het MTO te benadrukken en hun medewerkers aan te sporen om aan het onderzoek deel te nemen: tijdens het werkoverleg, met e-mails aan de medewerkers, via Intranet, door medewerkers persoonlijk aan te spreken. Kern van de boodschap was steeds: “door mee te doen aan het MTO kun jij je ideeën, opmerkingen of problemen over de organisatie kenbaar maken. Daarmee heb je inspraak in veranderingen”. De respons was dan ook hoger dan bij vorige onderzoeken : 72%!
Communicatieplan