brand swoosh

Persoonlijk adviesrapport

Persoonlijk adviesrapport

De individuele verbetertool

De individuele verbetertool

Of het nu om leefstijl, gezondheid, medewerkerstevredenheid of duurzame inzetbaarheid gaat, de medewerker krijgt direct na het invullen van de vragenlijst een persoonlijk adviesrapport. Hierin staan laagdrempelige verbeteradviezen en handige tips, zodat de medewerker gemotiveerd wordt om aan de slag te gaan met persoonlijke verbeterpunten.
Ik wil meer informatie
quote
Anna Margreet Abersonquote background

Wij hebben veel gehad aan de persoonlijke adviesrapporten. De medewerkers zijn actieve spelers geworden en zijn zich meer bewust van hun eigen vitaliteit en gezondheid.

Anna Margreet Aberson, beleidsadviseur Arbo, Deltion college

Waarom is dit rapport zo effectief?

  • Het stimuleert medewerkers om mee te doen met het onderzoek omdat ze het leuk vinden om direct een terugkoppeling te krijgen op hun antwoorden. Goed voor de respons dus!
  • Het zorgt ervoor dat de medewerker zelf de regie heeft om zijn/haar mentale of fysieke gezondheid te verbeteren;
  • Een persoonlijk adviesrapport voor de medewerkers helpt een cultuuromslag in de organisatie te maken doordat het de mentale en fysieke gezondheid bespreekbaar maakt;
  • De medewerker wordt een actieve speler in het proces, in plaats van passief af te wachten wat er vanuit de organisatie (‘’van bovenaf’’) met de onderzoeksresultaten gebeurt. Dat komt de betrokkenheid en het draagvlak zeker ten goede.
  • Heeft het onderzoek (ook) het doel van een preventief medisch onderzoek? Dan komen jouw medewerkers beter voorbereid bij de bedrijfsarts, waardoor deze efficiënter kan werken.
  • De teksten van het persoonlijk adviesrapport kunnen ook op maat gemaakt worden. Zo kunnen ze precies aansluiten op het beleid van jouw organisatie. In de adviesteksten kunnen bijvoorbeeld telefoonnummers of emailadressen van vertrouwenspersonen worden vermeld. Ook kan verwezen worden naar informatiebronnen of opleidingsmogelijkheden die al in de organisatie beschikbaar zijn. Zo wordt er beter gebruik gemaakt van wat de werkgever allemaal al geregeld heeft.