brand swoosh

Vragenlijst medewerkerstevredenheid: wat kun je ermee?

Vragenlijst medewerkerstevredenheid: wat kun je ermee?

Wat is medewerkerstevredenheid en waarom is het belangrijk om dit (anoniem) in kaart te brengen? Wat draagt een medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) vragenlijst daaraan bij?
Wat is medewerkerstevredenheid?

Wat is medewerkerstevredenheid?

Medewerkerstevredenheid is de mate waarin medewerkers tevreden zijn met hun werk. Een tevreden medewerkers zal minder snel geneigd zijn om de organisatie te verlaten. Belangrijk dus om hier zicht op te hebben en ongewenst verzuim te voorkomen.

Enkel en alleen de tevredenheid in kaart brengen is in onze visie te beperkt. Een tevreden medewerker kan het goed naar zijn zin hebben op het werk, maar tegelijkertijd ook een beetje achterover leunen en zijn werkzaamheden routinematig afwerken. De vraag is of de medewerker dan ook echt goed presteert en bijdraagt aan de doelstellingen van de organisatie. En dat is natuurlijk wel belangrijk.

Vragenlijst medewerkerstevredenheid

Daarom meet SKB niet alleen het positieve gevoel, maar ook het pro-actieve gedrag van medewerkers (bevlogenheid). Dit doen we met een medewerkerstevredenheidsonderzoek vragenlijst. Ook wel een MTO genoemd.

Met de gevalideerde MTO vragenlijst meten we de tevredenheid en betrokkenheid van medewerkers. Daarnaast brengen we de algehele vitaliteit in kaart. Zoals de energie, het plezier en het stressniveau. En de mate waarin die energie ook pro-actief besteed wordt (gedrag).

Hierbij maken wij gebruik van de VBBA. De VBBA heeft een bewezen voorspellende waarde voor o.a. verzuim, burn-out, prestaties en verloop. Het is de meest gebruikte en best gevalideerde vragenlijst
in Nederland voor werkbelevingsonderzoek.
Ik wil meer informatie
Vragenlijst medewerkerstevredenheid
quote
GGD Flevolandquote background

Wij vonden de rapportages van SKB erg duidelijk. Directie, leidinggevenden en hun medewerkers zijn effectief met de uitkomsten aan de slag gegaan.

Ruud ter Meulen, HR-Manager bij GGD Flevoland

Vragenlijst medewerkerstevredenheid: wat levert het op?

De medewerkerstevredenheidsonderzoek vragenlijst geeft je inzicht in de belangrijkste oorzaken van eventuele lage tevredenheid/vitaliteit én prioriteiten om dit te bevorderen.

Medewerkers kunnen zo eenvoudig aan de slag met hun eigen team of afdeling, maar ook op individueel niveau geven wij tips om de medewerkerstevredenheid en bevlogenheid te verhogen (persoonlijk adviesrapport). De directie kan op organisatieniveaua actie ondernemen.

Welke vragen zitten in een MTO vragenlijst?

Onderzoek toont aan dat hoge energie samenhangt met een hogere productiviteit van medewerkers. Stress leidt tot verzuim en hoge betrokkenheid voorkomt ongewenst verloop. Waar de nadruk in het werknemerstevredenheidsonderzoek op komt te liggen, hangt af van de doelstellingen van de organisatie. Welke focus is voor jullie belangrijk?

In een basis MTO vragenlijst stellen we in elk geval vragen over energiebronnen, over leiderschap, werkinhoud, organisatiecultuur, werkdruk en persoonlijke ontwikkelingsmogelijkheden. Deze onderwerpen vormen een belangrijk deel van de context waarbinnen de medewerkers functioneren en zijn medebepalend voor hun tevredenheid en de bijdrage die zij leveren aan de organisatiedoelen.

Voor bepaalde organisaties is dit voldoende maar regelmatig vullen we de vragenlijst aan met vragen die voor de organisatie op dit moment óók belangrijk zijn. Denk aan vragen over psychosociale arbeidsbelasting, de impact van corona of het vele thuiswerken.

Samen met onze adviseurs stel je de best passende vragen samen voor jouw organisatie, inclusief bijbehorende aanpak.