Betrokken in betrouwbaar medewerkersonderzoek

Medewerkersonderzoek

Waarom medewerkersonderzoek met SKB?

De economie trekt aan en de markt verandert continue. Het wordt steeds belangrijker om een wendbare, innovatieve én aantrekkelijke werkgever te zijn. Hoe kan een organisatie talentvolle medewerkers aantrekken én behouden?
Ook zien we een toename in het aantal medewerkers met burn-out klachten. Vooral jongeren onder de 35 jaar zijn kwetsbaar. Hoe zorg je er voor dat deze mensen niet uitvallen? En hoe stimuleer je medewerkers om verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen duurzame inzetbaarheid?

SKB geeft antwoord op deze vragen. Met ons medewerkersonderzoek en uitgebreid organisatieadvies, raak je écht in gesprek met medewerkers. En weet je wat er speelt en wat er beter kan. Zodat je het HR beleid bij kan sturen waar nodig, de organisatie zich blijft ontwikkelen en medewerkers vitaal en gezond aan het werk zijn en blijven.

Onze aanpak

Met het medewerkersonderzoek van SKB laten wij organisaties nauwkeurig zien hoe ze op thema’s als motivatie, wendbaarheid, duurzame inzetbaarheid en psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk) kunnen verbeteren. Wij doen dit door middel van betrouwbaar onderzoek, een resultaatgerichte aanpak met concrete cijfers en uitgebreid advies én zorgvuldige omgang met medewerkers. Allemaal bedoeld om de dialoog tussen de medewerkers en het management te bevorderen, eigen verantwoordelijkheid te stimuleren en samen verbeterslagen te maken. 

Betrouwbaar medewerkersonderzoek

De vragenlijsten van SKB zijn gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek en geven een scherp en betrouwbaar beeld van wat er leeft onder de medewerkers. Door de modulaire opbouw kun je diverse thema’s met elkaar combineren (multidisciplinair werknemersonderzoek) of juist inzoomen op een specifiek thema.
Ons medewerkersonderzoek onderscheidt zich, doordat zelfs complexe begrippen zoals medewerkerstevredenheid of werkstress accuraat en betrouwbaar gemeten worden. Dat maakt een waardevolle koppeling mogelijk met andere organisatiegegevens, zoals verzuim, verloop en prestatie-indicatoren (HR-analytics).  

Wij wilden met ons medewerkersonderzoek de dialoog openen over eigenaarschap en duurzame inzetbaarheid. SKB heeft ons daar heel deskundig in geholpen. Dit project heeft deltaWonen echt in beweging gebracht.

Annita de Leeuw, P&O adviseur, deltaWonen
 

Resultaatgerichte aanpak

Wij geven inzicht in verbeterslagen op drie niveaus: de individuele medewerker, teams/afdelingen en de organisatie/management. De tools die we hiervoor beschikbaar stellen zijn gericht op het bevorderen van eigen verantwoordelijkheid en de dialoog.
Tevens bieden wij uitgebreid organisatieadvies. Denk bijvoorbeeld aan workshops voor teams om in dialoog te gaan over de resultaten, maar ook aan arbeids- en organisatieadvies op het gebied van Psychosociale arbeidsbelasting of leiderschapsstijl.

Zorgvuldige omgang met medewerkers

Wij vinden het belangrijk om de Privacy en anonimiteit van medewerkers te waarborgen. Allereerst omdat vertrouwen tussen werkgever en werknemer nodig is om eigenaarschap te stimuleren en echt in dialoog met elkaar te gaan. Ook is het een voorwaarde voor betrouwbare informatie voor de organisatie en voor de medewerker zelf. Goede communicatie hierover voorkomt sociaal wenselijke antwoorden en zorgt voor een hogere respons.