brand swoosh

Wat is betrokkenheid?

Wat is betrokkenheid?

Betrokkenheid van medewerkers: je hoort er veel over en het wordt vaak in één adem genoemd met medewerkerstevredenheid en bevlogenheid. Maar wat is de betekenis van betrokkenheid nou precies? Waarom is het belangrijk om hierin te investeren en hoe kun je de betrokkenheid van medewerkers verhogen?

Definitie betrokkenheid

Betrokkenheid betekent dat je je verbonden voelt met de organisatie waarvoor je werkt. Je voelt je thuis binnen de organisatie en spant je in om goed werk af te leveren. Een betrokken medewerker staat achter de doelstellingen van de organisatie.

Medewerkersbetrokkenheid is overigens wat anders dan medewerkerstevredenheid. Een tevreden medewerker kan namelijk tevreden zijn, maar tegelijkertijd ook een beetje achterover leunen en zijn werkzaamheden routinematig afwerken. Een betrokken medewerker gaat een stap verder. Die voelt zich echt verbonden met de organisatie en zet extra stappen om de organisatie verder te helpen.

Betrokkenheid medewerkers verhogen: waarom belangrijk?

Een betrokken medewerker presteert beter, meldt zich minder vaak ziek en zal minder snel geneigd zijn om de organisatie te verlaten. Dat is fijn voor de medewerker, maar ook de organisatie heeft met betrokken medewerkers minder te maken met verzuim en verloop.

Wat de oorzaken zijn van eventuele lage betrokkenheid verschilt per organisatie. Wel is er een aantal factoren te noemen die de betrokkenheid van medewerkers over het algemeen vergroten. Denk aan een werkomgeving waar medewerkers zich thuis voelen (diversiteit en inclusie) en de ruimte ervaren om te leren en initiatief te kunnen nemen. Ook een goede communicatie vanuit de organisatie, heldere organisatiedoelen, inspirerend leiderschap en een goede samenwerking tussen afdelingen zijn factoren die helpen de betrokkenheid te vergroten.

Zijn medewerkers zowel betrokken als bevlogen? Dan zit je als organisatie heel erg goed. Betrokken medewerkers hebben vooral ‘hart voor de zaak’. Bevlogen medewerkers zijn juist enthousiast en passievol over hun eigen werk. Een combinatie van beiden zal dus veel plezier en voldoening geven voor de medewerker en zorgen voor goede prestaties van de organisatie.

Bij SKB brengen we zowel de medewerkerstevredenheid, betrokkenheid als de bevlogenheid van medewerkers in kaart.

Betrokkenheid meten

Om de betrokkenheid te meten maken wij gebruik van vragen uit de VBBA, vaak in het kader van een Medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO). De VBBA heeft een bewezen voorspellende waarde voor o.a. verzuim, burn-out, prestaties en verloop. Het is de meest gebruikte en best gevalideerde vragenlijst in Nederland voor werkbelevingsonderzoek.

Per team of afdeling krijg je inzicht in de oorzaken van eventuele lage betrokkenheid én prioriteiten om de betrokkenheid te bevorderen. Ook krijgt elke individuele medewerker tips met het persoonlijk adviesrapport. Het management kan op organisatieniveau actie ondernemen en krijgt tevens inzicht in hoe groot de kans is dat medewerkers de organisatie willen verlaten.

De vragen over betrokkenheid zijn overigens ook toe te voegen aan het Preventief Medisch onderzoek (PMO) of een Werkgeluk onderzoek. Het is net welke insteek jouw organisatie kiest.