brand swoosh

Rabobank: online platform voor vitaliteitsonderzoek

Rabobank: online platform voor vitaliteitsonderzoek

Groepsonderzoek én individuele tests

De Rabobank heeft samen met SKB een online platform ontwikkeld voor groepsonderzoek én individuele tests op het gebied van vitaliteit en gezondheid. Op dit platform kunnen de banken/afdelingen zelfstandig op elk gewenst moment een groepsonderzoek starten en kunnen medewerkers zelf vrijblijvend anonieme tests invullen. “Een mooi dynamisch systeem wat het vitaliteitsonderzoek goedkoper, efficiënter en overzichtelijker maakt”, aldus Gabor de Brouwer, A&O adviseur bij de Rabobank.
quote
Gabor de Brouwerquote background

Het zijn allemaal niet van die ellenlange testen. De persoonlijke terugkoppeling is kort en duidelijk. Alles is erg laagdrempelig voor medewerkers.

Gabor de Brouwer, A&O adviseur Rabobank

Het platform

Platform voor vitaliteitsonderzoek

Regie ligt bij de banken en de medewerkers zelf

Het platform, ook wel de Preventiemodule genoemd, nodigt uit om zelf de regie te nemen over je vitaliteit en gezondheid, zowel op management als op medewerkersniveau. Het management kan op groepsniveau de resultaten gelijk online inzien en, op basis van bepaalde signalen, actie ondernemen. Die verbeteracties worden gemonitord met de Preventiemonitor: een digitaal instrument dat gekoppeld is aan de resultaten van het groepsonderzoek. Hiermee wordt geregistreerd welke acties er op groepsniveau ondernomen worden om aan de normen van het arbobeleid te voldoen. Een dynamisch plan van aanpak dus. Gabor: “Deze koppeling geeft een goed overzicht van de stand van zaken en met welke onderwerpen je gericht aan de slag kunt.”

Individuele medewerkers kunnen de regie pakken door zelfstandig laagdrempelige anonieme tests in te vullen, over thema’s als veerkracht en voeding. Na het invullen ontvangen zij een persoonlijk rapport met tips en adviezen om eventuele persoonlijke knelpunten aan te pakken. Er wordt verwezen naar relevante online bronnen en infographics.
Wordt die regie ook gepakt?

Wordt die regie ook gepakt?

Soms hebben banken/afdelingen een duwtje in de goede richting nodig vanuit de arbodienst (eventueel in samenspraak met HR of OR). Over het algemeen, gaat het echter heel goed, vertelt Gabor.

Het platform is nu een half jaar in gebruik en de meeste banken/afdelingen nemen tot dusver zelf de initiatieven. Over de individuele tests zegt Gabor: “het is nog een beetje kort dag voor een volledig overzicht, maar wat ik al wel terugkrijg is dat medewerkers het platform prettig vinden en dat het handig is dat ze direct een persoonlijk advies krijgen waar ze op door kunnen klikken. Dat als je iets met de resultaten wilt, dat je ook meteen de informatie hebt om er iets aan te doen”.

Korte maar betrouwbare meting

De ingezette vragenlijsten van SKB worden enerzijds gebruikt om te voldoen aan de eisen die de Arbowet stelt. Denk aan het in kaart brengen van thema’s als Vitaliteit, Energie, Werkdruk en -stress, Ongewenst gedrag en CANS. Anderzijds vindt de Rabobank vragenlijstonderzoek het meest geschikt om deze thema’s te onderzoeken.

De keuze voor de vragenlijsten van SKB is gemaakt omdat deze kort én betrouwbaar zijn. Gabor: “juist het wat kleiner maken van de meting maar wel op een gedegen manier meten. Dat is een van de redenen dat we met SKB in zee zijn gegaan. SKB brengt deze thema’s gedegen in kaart op een betrouwbare en valide manier. Geen hapsnap werk dus”.
Korte maar betrouwbare meting

Voordelen platform

Zou je dit platform ook aanraden aan andere organisaties of arbodiensten? “Jazeker. Ik vind het echt van toegevoegde waarde. Dit komt ook doordat we de opzet en inhoud van de tool zelf bedacht hebben en hebben kunnen laten aansluiten op onze organisatie". Gabor noemt de volgende pluspunten:
  • Ik denk dat het een mooi systeem is wat het vitaliteitsonderzoek goedkoper, efficiënter en overzichtelijker maakt. Het raakt echt de kern van wat er nodig is om vitaliteit en gezondheid van medewerkers te meten, te monitoren en op peil te houden. Daarbij kunnen we het systeem zelf continu actueel houden.
  • Het ziet er mooi uit (de look en feel) en het zijn ook niet van die ellenlange testen. De persoonlijke terugkoppeling is kort en duidelijk. Alles is erg laagdrempelig voor medewerkers.
  • Dat je de onderzoeken zelfstandig heel simpel in gang kan zetten, op elk gewenst moment, en het niet eerst over allerlei schijven heen moet. Het mooie is dat de banken/afdelingen zelf een account kunnen aanmaken voor de groepsonderzoeken. De arbodienst krijgt wel een melding dat er een onderzoek is aangevraagd en is beschikbaar voor vragen of ondersteuning, maar de regie om het daadwerkelijk te doen ligt bij de banken zelf. En daar moet het ook liggen in onze visie. Dat gaat eigenlijk heel goed.
  • Het is even wennen dat alles digitaal is maar dat maakt het ook een stuk sneller. Doordat we de groepsresultaten gelijk online kunnen inzien, kun je snel inzoomen op bepaalde groepen en kun je het ook live doornemen. Indien nodig kun je actie ondernemen. Dat is heel fijn.
  • We kunnen eenvoudig herhaalmetingen doen. Het beleid is om minimaal 1 keer per twee jaar (en als het haalbaar is 1 keer per jaar) te meten op groepsniveau. Tussendoor kan er altijd vaker gemeten worden. Dat kan over alle thema’s gaan, maar er kan ook extra ingezoomd worden op een specifiek thema, zoals werkstress.